HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR · ELEKTROHerzlich willkommen
bei Wilhelm Jensen

Heizung | Lüftung | Sanitär | Elektro

Wilhelm Jensen GmbH & Co. KG
Langberger Weg 27
24941 Flensburg

Telefon: 0461-17223

E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Geschäftsführung

Stefan Johannsen

Geschäftsführer Stefan Johannsen

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Torsten Peters-Jensen

Geschäftsführer Torsten Peters-Jensen

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Kundendienstleitung

Stefan Gosch

Kundendienstleiter Stefan Gosch

Telefon: 0461 17223
E-Mail: gosch@wilhelm-jensen.de

Bauleitung

Glenn Höseler

Bauleiter Glenn Höseler

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Marek Hassinger

Bauleiter Marek Hassinger

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Buchhaltung

Buchhaltung Amani Johannsen

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Personal

Silke Kuhn

Personal Silke Kuhn

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de

Büro

Andrea Erichsen

Büro Andrea Erichsen

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-Jensen.de

Lager

Lagermeister Ingo Hansen

Telefon: 0461 17223
E-Mail: info@wilhelm-jensen.de